Home
אתר זה מיועד לתושבים מחוץ לארה"ב. אתר לתושבי ארה"ב
Loading...
תכנון הטיפול בחולות סרטן שד בשלבים מוקדמים…
...נקודת המוצא היא הערכה מדויקת מאד של הסיכון
התמקדות בביולוגיה המדעית של הגידול
פרוסיגנה משתמשת בחתימה הגנומית PAM50 לתרגום ביולוגיה של הגידול למדד פרוגנוסטי אינדיווידואלי למטופלת שלך.
השגת תוצאות מדויקות
טכנולוגיה מתקדמת המספקת אינפורמציה פרוגנוסטית מדויקת והדירה (reproducible) במעבדות מוסמכות מקומיות.
הערכה מוכחת ואמינה של הסיכון לחזרת המחלה
פרוסיגנה מזהה בקרב המטופלים באופן אמין את הסיכון להישנות בטווח של 10 שנים, וכן את תתי הקבוצות הביולוגיות של הגידול (Intrinsic subtypes)
ממשיכים בביטחון